ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КАТЕГОРІЙНОСТІ ГОТЕЛІВ

Авторы

  • Л.А. Тітомир Одеська національна академія харчових технологій

Ключевые слова:

готельний бізнес, конкурентоспроможність, надання послуг, індустрія гостинності

Аннотация

У статті представлені результати дослідження чинників, що впливають на формування категорії готелів, визначені основні чинники, що дозволяють отримати конкурентні переваги організаціям готельного бізнесу і сприяють підвищенню рівня надання послуг, як передумови якісної зміни рівня готелю. Проведений аналіз за основними обраними критеріями вказує на доцільність оцінки конкурентоспроможності в умовах сучасної економічної ситуації і використання висококваліфікованого персоналу для ефективного надання послуг, який включає основні складові, що забезпечують комфорт гостей: будівля і приміщення, меблі і устаткування, інтер'єр номерів, пункти харчування в готелі і їх кількість, різноманітні додаткові послуги, аранжування пропозиції. Серед визначених чинників розвитку були виділені: інноваційна складова, унікальність територіального розташування, пропозицій і обслуговування, ефективність надання послуг та відвідуваність, орієнтованість на вимоги клієнтів, оптимізація організації управління. 

Биография автора

Л.А. Тітомир, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Библиографические ссылки

Антохов, А.А. Пріоритети Інноваційного розвитку неекономічних сфер Карпатського регіону / А.А. Антохов // Перший незалежний науковий вісник. – 2015. – № 4. – С. 100-105.

Пуцентейло, П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва / П.Р. Пуцентейло // Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с. Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo93.htm

Класифікація готелів [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://travelyourway.com.ua/ua/planirovaniesamostoyatelnyh-puteshestvij/komfortnoeprozhivanie/klassifikatsiyaotelej/

Муллагалиев, А.Р. Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг / А.Р. Муллагалиев // Российское предпринимательство. - 2010. - №10, Вып. 2(169). - С.140-145.

Тітомир, Л.А. Інфраструктура готелів туристичного класу [Текст] / Л.А. Тітомир // Наук. ін. ОНАХТ — О. — 2014. — Вип. 46., Т. 2. — С. 333 — 336.

Тітомир, Л.А. Вдосконалення організації обслуговування гостей в готелях категорії 3 зірки в Одесі [Текст] / Л.А. Тітомир // Зб. наук. праць МНПК «Актуальні проблеми сучасної науки», 1517 жовтня 2015 р, Київ. - С. 18-33.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05