ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Авторы

  • І.С. Кондіус Луцький національний технічний університет

Ключевые слова:

регіон, теорія, модель, економічний розвиток, ріст

Аннотация

В статті розглянуті основні теорії регіонального економічного росту та розвитку. Систематизовані напрямки і школи теорій регіонального розвитку, розкрито їх зміст, встановлені основні фактори росу та розвитку, виділені сильні сторони та вказані недоліки інших теорій та моделей з позиції їх можливого застосування в реальних умовах соціально-економічних перетворень в країні. 

Ціль роботи – встановлення можливості застосування моделей, побудованих на основі інших теорій в реальних умова функціонування регіонів України. 

Метод дослідження – логічний аналіз для узагальнення теоретичних засад інших теорії розвитку регіонів та візуально-графічний метод – для представлення результатів емпіричних досліджень в наочній формі. 

Додаткової значущості проблемі що досліджується, надає необхідність систематизації сучасних економічних теорій та їх кореляція з домінуючими у світі парадигмами соціально-економічного розвитку. 

Основним етапом концептуального дослідження є вивчення зарубіжного теоретичного досвіду регіонального економічного розвитку і моделей конвергенції з метою виявлення сутності інтеграційних процесів та природи їх виникнення. 

Історично в множині теорій регіонального зростання виділяють чотири напрямки: неокласичні теорії конвергенції, теорії кумулятивного росту, нові теорії регіонального росту та інші теорії, що пояснюють приватні або окремі питання регіонального розвитку. 

Проведений аналіз теорій і моделей регіонального економічного розвитку продемонстрував їх велику кількість та різноманітність, причому вони були створені та протестовані на концепціях розвитку в різних країнах, що виключає можливість прямого застосування зарубіжних теорій і моделей, потребуючи попередньої адаптації до умов української дійсності. Для сьогоднішнього рівня соціально-економічного розвитку українських регіонів представляється можливим використання комбінованої моделі, складеної із теорій: кумулятивного напрямку – взаємної кумулятивної причинної обумовленості, полюсів росту; некласичного – сходження або конвергенції; нових теорій – просторових ефектів і інших – сировинної та теорії секторів. 

Биография автора

І.С. Кондіус, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук

Библиографические ссылки

Kiro OS, evolution theories Regional development economics / O. Kiro // Journal of Social and Economic Research. - №38. - with. 72-83. (Ukr)

V. A. Krugman P., Globalization and the inequality of nations // Quarterli Journal of Economics, 1995. p. 110.

Reyonalnaya Strategy of sustainable socioeconomic growth., / Ed. AI Tatyrkyna. - Ekaterinburg: URO RAN, 1998. 639 p. (Rus)

Svэyle J. Kim., Determination multyplykatorov эksportnoy bazы in the region prysutstvyy resursnыh restrictions. Approach North. // Prostranstvennaya economy. 2006. №1. 109-137. (Rus)

Siebert H., Regional Economic Growth Theory and Policy. Scranton, 1969.

K. P. Fujita V., When is the economy monocentric: von Thunen and Chambertin unified // Regional Science and Urban Economics, 1995. 254.

Alaev Э.B., Socio-Economic Geography: ponyatyyno-terminology dictionary. - M .: Thought, 1983. - 350 p. (Rus)

Harris G. D., The market as a factor in the 10. S. J. Borts G. H., Economic Crowth in a Free localization of production. // Annals of the Association of American Geographers, 1954. 44

Myrdal.G., Economic Theory and Regions. London: Duckworth, 1957.

S. J. Borts G. H., Economic Crowth in a Free Market. New York, London, 1964.

Fiani R., Increasing Returns, Non-Traded Inputs and Regional Development // Economic Journal. 1984. p. 308-323.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05