МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Авторы

  • К.В. Бисага Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключевые слова:

глобальна система протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, міжнародна інституційна система, міжнародні міжурядові організації, ООН, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, ФАТФ, Базельський комітет, Інтерпол

Аннотация

Проблематика боротьби з відмиванням злочинних доходів має сьогодні особливе значення як для України, так і для всього світу, а суспільна небезпека цього явища набула нових рис, показавши його тісний зв'язок з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Дана стаття присвячена аналізу розвитку інституційного забезпечення протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Автор ставить за мету сформувати загальну структуру міжнародних міжурядових організацій (ММУО) та міжнародних неурядових організацій (МНУО), які складають інституційну основу глобальної міжнародної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів, і дати коротку характеристику їх антилегалізаційної діяльності. 

Об’єкт і предмет дослідження. Незважаючи на те, що роботи різних науковців вносять вагомий вклад у вивчення питання протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, інституційна складова цієї проблеми і надалі залишається мало вивченою і потребує у подальшому більш детального дослідження.  

У цьому зв’язку об’єктом дослідження є інституційне забезпечення міжнародної (глобальної) системи ПВД/ФТ, а його предмет складають організаційно-правові особливості функціонування міжнародних організацій у загальній системі ПВД/ФТ. 

Мета дослідження. Мета цього дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати створену міжнародним співтовариством структуру глобальної системи протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму та охарактеризувати роль її інституційної складової у протидії злочину відмивання грошей. 

Як одну з своїх важливих задач у даній роботі автор бачить розкриття змісту механізму і основних інституційних елементів міжнародної системи ПВД/ФТ на основі існуючих міжнародно-правових норм та узагальнення практики їх реалізації, звернувши при цьому особливу увагу на організаційно-правові повноваження суб’єктів цієї системи.  

Биография автора

К.В. Бисага, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

аспірант

Библиографические ссылки

M.M. Proshunin. Develop an international system of combating money laundering and terrorist financing efforts: legal aspects. "Financial Law", 2009, N 11

Baymuratov MO Public International Law. - X .: Odysseus, 2008. - 704 p.

International monetary and financial relations: the textbook. for universities. - 5th ed. revised. and add. Recommended MoS / S.Y. Borynets - K., 2008. - 582p

UNODC website, Model Legislation, [Electronic resource], mode of access: https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/Model-Legislation.html?ref=menuside

UN website, About ECOSOC, [Electronic resource], mode of access: http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml

ECOSOC Resolution 2003/36, Establishment of national networks to counter money-laundering in the framework of national and international drug control plans, 44th plenary meeting 22 July 2003

UNODC website, UNODC on moneylaundering and countering the financing of terrorism, [Electronic resource], mode of access: https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/

OECD website, Money laundering, [Electronic resource], mode of access: http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/moneylaundering.htm

The World Bank website, About the World Bank, [Electronic resource], mode of access: http://www.worldbank.org/en/about

The World Bank, Reference Guide to AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX, January 2006

The World Bank, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide, HV8079.M64C56, 2009

J.Edgardo Campos, Sanjay Pradhan. The many faces of corruption: tracking vulnerabilities at the sector level. (THE WORLD BANK) Washington, D.C. 2007

International Development Association. THE WORLD BANK’S FUND FOR THE POOREST, [Electronic resource], mode of access: http://www.worldbank.org/ida/what-is-ida/fundfor-thepoorest.pdf

IFC website, About IFC. Overview. [Electronic resource], mode of access: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new

MIGA. Money Laundering. [Electronic resource], mode of access: https://www.miga.org/Documents/Sample%20Contract%20-%20Equity%20Investments%20for%20SIP.pdf#search=money%20laundering

IMF website, Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – Topics. [Electronic resource], mode of access: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm

UN ODC and IMF Model legislation on money laundering and financing of terrorism (2005), [Electronic resource], mode of access: https://www.imolin.org/pdf/imolin/ModelLawFebruary2007.pdf

WCO website, WCO in brief. [Electronic resource], mode of access: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-thewco.aspx

Steve Charnovitz, The World Trade Organization and Law Enforcement (2003) Council on Foreign Relations, [Electronic resource], mode of access: http://www.cfr.org/world/worldtrade-organization-lawenforcement/p5860

Julie DiMauro. Basel Committee issues new guidance against money laundering, terrorism financing, the FCPA blog, January 20, 2014, [Electronic resource], mode of access: http://www.fcpablog.com/blog/2014/1/20/baselcommittee-issues-new-guidance-against-moneylaundering.html

Bank for International Settlements. Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (January 2014), [Electronic resource], mode of access: http://www.bis.org/publ/bcbs275.pdf

Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors. The Supervision of Cross-Border Banking (1996). [Electronic resource], mode of access: http://www.bis.org/publ/bcbs27.pdf

ACCA. Anti-money laundering guidance for the accountancy sector (2008). [Electronic resource], mode of access: http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/fact/technicalfactsheet-145.pdf

OICU-IOSCO. ANTI-MONEY LAUNDERING GUIDANCE FOR COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES. Final Report (October 2005). [Electronic resource], mode of access: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf

John Madinger. Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third Edition 3rd Edition, CRC Press; 3 edition (December 2011). p.430

INTERPOL website. Structure and governance. [Electronic resource], mode of access: http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structureand-governance/National-Central-Bureaus

Europol website. About us. [Electronic resource], mode of access: https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us FATF website. History of the FATF. [Electronic resource], mode of access: http://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/

FATF International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (February 2012), [Electronic resource], mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

FATF Methodology for Assessing Compliance with the FATF recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (February 2013), [Electronic resource], mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf

Council of Europe website, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). [Electronic resource], mode of access: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

The Egmont group website. About. [Electronic resource], mode of access: http://www.egmontgroup.org/about

APG website, History and Background. [Electronic resource], mode of access: http://www.apgml.org/aboutus/page.aspx?p=91ce25ecdb8a-424c-9018-8bd1f6869162

The Caribbean Financial Action Task Force website CFATF overview. [Electronic resource], mode of access: https://www.cfatfgafic.org/index.php/home/cfatfoverview

EAG website. The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing. [Electronic resource], mode of access: http://www.eurasiangroup.org/history_mission.php

FATF website. Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group. [Electronic resource], mode of access: http://www.fatfgafi.org/pages/easternandsouthernafricaantimoneylaunderinggroupesaamlg.html

Presentation of the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) of the Organization of American States (OAS) at the UN CTC open meeting on resolution 1373 (June,10, 2010). [Electronic resource], mode of access: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2010/2010_06_10_oascicte.pdf

FATF website, Financial Action Task Force of Latin America. [Electronic resource], mode of access: http://www.fatfgafi.org/pages/gafilat.html

GIABA website, The InterGovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa. [Electronic resource], mode of access: http://www.giaba.org/aboutgiaba/index_656.html

MENAFATF website. About MENAFATF, [Electronic resource], mode of access: http://www.menafatf.org/topiclist.asp?ctype=about&id=546

GABAC website. Les missions. [Electronic resource], mode of access: http://spgabac.org/lesmissions/

Загрузки

Опубликован

2021-04-06