ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕД

Авторы

  • А. Разумная

Ключевые слова:

зовнішньоекономічна діяльність, управління ризиками, нейтралізація, ринкові відносини, методи, способи

Аннотация

У практиці господарювання країн із ринковою економікою знаходить повне підтвердження факт, що присутність ризику в діяльності вільних суб’єктів ринку з метою одержання максимально можливих результатів є складовою їх стратегії і тактики.  

Наукова розробка правил економічної та соціальної поведінки системи управління підприємством в умовах ризику на ринку, обґрунтування оптимальної управлінської стратегії, що дозволяє усунути негативні наслідки зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування, набувають особливої актуальності. 

Для того, щоб зменшити вплив ризиків, нейтралізувати негативні результати такого впливу на діяльність підприємства, виявити можливі наслідки для підприємства у ризиковій ситуації, потрібно весь час оновлювати арсенал методів, моделей, підходів до управління ризиками на підприємстві.  

Библиографические ссылки

Foreign trade enterprises [electronic resource] - Access to the web-site:http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomichniy_diyalnosti 29/04/2016

Szegdy AV, MV Holovanenko Risks in business: assessment and management: teach. guidances. - K .: Knowledge, 2008. - 271 p.

Foreign trade enterprises (2006) 15.1. Risks in foreign trade and their insurance [electronic resource] - Access to the property: http://library.if.ua/book/54/3969.html 29/04/2016

Vitlinskyy VV Velykoivanenko GI Ryzykolohiya in economics and business. - K .: KNEU, 2004. - 480 p.

Vnukovo NM, VA Smolyak Economic evaluation of the risk of enterprises: problems of theory and practice. - H .: WA "INZHEK", 2006. - 181 p.

Rumyantsev AP Rumyantseva NS Foreign trade / AP Rumyantsev, NS Rumiantsev. - Training. guidances. / 2nd ed. revised. and add. - K .: Center of educational literature, 2012. - 296 p.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05