РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

Авторы

  • О.В. Шляга Запорізька державна інженерна академія
  • Я.І. Діденко Запорізька державна інженерна академія

Ключевые слова:

ефективність, резерви, ресурси, підприємство, потенціал

Аннотация

В статті розглянуто підходи до визначення сутності резервів та виділені напрями пошуку резервів підвищення ефективності роботи підприємств шляхом їх класифікації з урахуванням сучасних умов господарювання і розвитку вітчизняної економіки. 

Об’єкт дослідження – процеси пошуку резервів підвищення ефективності роботи підприємств. 

Мета роботи – визначення ролі та методологічних засад обґрунтування резервів підвищення ефективності роботи підприємств з урахуванням сучасних особливостей розвитку вітчизняної економіки. 

Метод дослідження – аналітичний метод та методи системного підходу. 

Економічна ефективність суб’єктів господарювання залежить від рівня забезпеченості підприємств ресурсами, необхідними не лише для забезпечення їх безперебійного функціонування та ритмічної роботи, але і для раціонального їх розміщення і співвідношення з метою оптимального використання у процесі господарської діяльності. 

Резерви як економічна категорія є органічною складовою понятійного апарату економічної ефективності, а отже – це комплексне поняття, що включає в себе можливості збільшення виробництва продукції та зниження затрат на основі удосконалення використання ресурсного потенціалу. 

Повноті використання резервів сприятиме їх чітке бачення та виявлення того потенціалу, який за певних умов може бути реалізованим. А своєчасне виявлення та використання резервів є запорукою нормального функціонування підприємства в умовах нестабільної економіки та ключовим фактором розвитку підприємства у жорсткому конкурентному середовищі. 

Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства виділені три напрямки пошуку резервів: організаційний, технологічний та ресурсний. На доповнення розглянуто методологію визначення явних та прихованих резервів. 

Биография автора

О.В. Шляга, Запорізька державна інженерна академія

кандидат економічних наук

Загрузки

Опубликован

2021-04-05